Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskning

Ett av CELAM:s mål är att stödja tvärvetenskapliga forskningskontakter och initiera såväl som stödja forskningsprojekt inom området mental hälsa och kriminalitet.

Vid centret samarbetar forskare från många olika discipliner (t ex psykiatriker, psykologer, filosofer, socionomer, sjuksöterskor, neurobiologer, jurister, kriminologer). Här presenteras några av våra pågående forskningsprojekt. Centrumets forskningsseminarier är öppna för alla och här presenteras och diskuteras pågående projekt såväl som andra ämnen inom området.

Om rättspsykiatrisk forskning

Projekt

Behandlingsstudie med inriktning mot fysioterapi
Det övergripande syftet med detta projekt är att hos patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård beskriva och undersöka effekter av fysisk träning avseende fysisk kondition, riskfaktorer för hjärt/kärlsjukdom, läkemedelsåtgång samt allmän funktionsnivå, aggressivitet och stress.

DAABS – The Development of Aggressive Antisocial Behavior Studies
Studien integrerar epidemologiska och kliniska metoder för att kartlägga problem med psykisk ohälsa hos unga män (18 – 25 år) som är dömda för vålds- eller sexualbrott.
Forskningsresultat och publikationer

CATSS - DOGGS
Dessa studier undersöker utvecklingsrelaterade psykiska problem och beteendeavvikelser hos alla svenska tvillingar i anslutning till deras 9-, 12-, 15- och 18-årsdagar. Projektet utgår från Svenska Tvillingregistret på Karolinska Institutet.
Forskningsresultat och publikationer

Expertis, evidens och etik i beslut om tvångsvård
Projektet är en vetenskapsteoretisk och rättsfilosofisk undersökning av hur en kombinerad juridisk och medicinsk prövning görs i beslut gällande fortsatt psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt utskrivning från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning (LRV). I projektet deltar forskare från filosofi och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, jurister från Stockholms respektive Lunds universitet samt en psykolog, verksam vid Rättspsykiatriska vården i Göteborg.
Forskningsresultat och publikationer

INSIKT – insiktsförmåga och handlingskontroll i rättspsykiatriska utlåtanden och domar
Projektet syftar till att kartlägga hur frågor om insiktsförmåga och handlingskontroll har besvarats i rättspsykiatriska utredningar, hur frågor som relaterar till insiktsförmåga och handlingskontroll har behandlats i tillhörande tingsrättsdomar, hur uppsåtsbedömningar i domar är relaterade till behandlingen av insiktsfrågan, samt analysera vilken funktion begreppen har i gällande rätt.
Forskningsreslutat och publikationer

Män dömda för partnervåldsbrott-förövarkaraktäristik och återfall
Partnervåld, i bemärkelsen våld i riktat från män till kvinnor, flickvänner eller makar, är ett allvarligt samhällsproblem.
Forskningsresultat och publikationer

Personlighet i relation till neuropsykiatriska problem
I projektet samarbetar psykologer, biologer, psykiatriker, pedagoger och filosofer från Göteborgs universitet, Lunds universitet och Washington University i St. Louis. Projektet ämnar att (1) undersöka effekten av personlighet på symptom av olika neuropsykiatriska problem som ADHD, autism, etc, (2) att undersöka etiologin bakom de olika dimensioner av personlighet (temperament och karaktär), och (3) att planera/utveckla/testa personbaserade preventioner och interventioner som leder till minskning i dysfunktion och lidande, samt ökning i välbefinnande.
Forskningsresultat och publikationer

Projekt om aggressivitet och personlighet
Studiens övergripande syfte är att validera ett antal standardiserade skattningsinstrument med avseende på deras förmåga att som primärt eller sekundärt utfallsmått återspegla förändringar av aggressivt antisocialt beteende i samband med kontrollerade behandlingsåtgärder.
Forskningsresultat och publikationer

RättspsyK – Studier av det rikstäckande kvalitetsregister som man har utvecklat inom den rättspsykiatriska vården.
Forskningresultat och publiktioner

RPU 2.0

Rättslig prövning av rättspsykiatrisk vård – Erfarenheter, perspektiv och reaktioner hos patienter och läkare.
Ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker Förvaltningsrättens förhandlingar avseende fortsatt rättspsykiatrisk vård med fokus på två saker: 1) hur förhandlingarna påverkar patienterna som är föremål för förhandlingarna och deras rehabilitering samt 2) patienters och läkares perspektiv på hanteringen av olika kunskap och expertis, etiska värden, processen och dess syfte, med mera, i förhandlingarna. Projektet bedrivs i samarbete med projektet Expertis, evidens och etik i beslut om tvångsvård.

KRIMSTICS - STrategic Interventions in Community Services (STICS)
En utvärdering av en kognitivt baserad form av samtal/intervention avseende på kriminalvårdsdömda under frivård.

NEUROFOR - Neurobiologiska studier av aggressivt antisocialt beteende hos rättspsykiatriska patientgrupper.
Projektet kommer att utgå från RPU 2.0 med uppföljning inom rättspsykiatrisk vård.

UPPRÄTT – uppföljningsstudier i rättspsykiatri
Projektet följer upp flera kohorter av rättspsykiatriska undersökningsfall, dömda förövare av vålds- och sexualbrott samt institutionsplacerade ungdomar för att studera utvecklingen av aggressiv antisocialitet och psykiatrisk ohälsa över tidsperioder som sträcker sig från 3-5 år respektive 8-12 år.
Forskningsresultat och publikationer

Verklighetsuppfattningens förutsättningar: fenomenologiska och begreppsliga undersökningar av vanföreställningars illusoriska realitet.
Projektets övergripande syfte är att beskriva och analysera vanföreställningar som exempel på en störd verklighetsuppfattning, med målsättning att bidra till en mer nyanserad teoretiskt förståelse av ”normal” eller ”insiktsfull” respektive förändrad verklighetsuppfattning. Projektet kombinerar psykiatrisk empiri med fenomenologiska och begreppsliga (filosofiska) studier.
Forskningsresultat och publikationer

Planerade projekt

Information kommer!

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

Diagnostisk stabilitet hos rättspsykiatriska patienter

Självriktad och utåtriktad aggressivitet hos rättspsykiatriska patienter


Mer information här.

 

Tidigare och avslutade projekt

 

Stordjur: ”Lantbruksdjurens påverkan på anstaltsklienter”
Projektet syftar till att undersöka om interaktionen mellan intagna och lantbruksdjur har direkta samt långsiktiga mätbara positiva effekter avseende social förmåga, förmåga att hantera påfrestande situationer samt känsla av upplevd självkontroll och sammanhang. 

Yoga: ”Psykobiologiska effekter av yoga i anstaltsmiljö”
Denna studies syfte är att undersöka om en kurs på tio veckor i yoga och meditation kan leda till minskad ångest, depression, stress och aggressivt beteende samt ökad impulskontroll, psykiskt välbefinnande och sömnkvalité.

1%-studien
I tidigare studier har man sett att det är en liten grupp unga män som begår merparten av alla våldsbrott. Denna studie visar vikten av att tidigt hitta de unga män som riskerar utgöra en del av ”En-procent-gruppen”.
Forskningsresultat och publikationer

FNP (The Göteborg Forensic Neuropsychiatry Project)
Arbeten som har innefattat olika undersökningar av neurobiologiska korrelat till aggressivitet. Projektet är i princip avslutat men följs upp inom UPPRÄTT.
Forskningsresultat och publikationer

FILUR - Philosophical Investigations in Forensic Psychiatry

Forskningsresultat och publikationer

Kontaktinformation

Henrik Anckarsäter

Kontaktinformation

Susanna Radovic

Bibliotek

Bibliotek sorterat efter:

 Författare

Sidansvarig: Stefan Axelsson|Sidan uppdaterades: 2017-12-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?