Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

CELAM

Centrumet arbetar för att starta och stödja forskning om psykisk störning, aggressivt antisocialt beteende och moraliskt och straffrättsligt ansvar i en tvärvetenskaplig referensram. Centrumet samverkar med de statliga och landstings-kommunala verksamheter som ansvarar för hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare,
d v s Rättsmedicinalverket, den rättspsykiatriska vården samt Kriminalvården.
Länkar: RättsmedicinalverketRågården Rättspsykiatri - Sahlgrenska UniversitetssjukhusetRättspsykiatriska regionkliniken i VäxjöRättspsykiatriskt centrum Trelleborg RPC,  Kriminalvårdens forskning och utvärdering

Forskningsresultat - Nyligen publicerat

 

 • Caroline Mårland; Paul Lichtenstein; Alessio Degl'Innocenti; Tomas Larson; Maria Råstam; Henrik Anckarsäter; Christopher Gillberg; Thomas Nilsson; Sebastian Lundström (2017).
  The Autism-Tics, ADHD and other Comorbidities inventory (A-TAC): previous and predictive validity. ISSN: 1471-244X, GUP 262590
   
 • Lena Eriksson; Moa Kindström Dahlin; Susanna Radovic (2017).
  Att visa upp en patient – utsagor och bedömningar vid beslut om tvångsvård ISSN: 0105-1121, GUP 262274

  Avhandling:
 • Anna-Kari Sjödin (2017).
  Offenders of intimate partner violence: Aggressive antisocial behavior and mental health , GUP 261200


 • Anna-Kari Sjödin; Märta Wallinius; Eva Billstedt; Björn Hofvander; Thomas Nilsson (2017).
  Evidence for Two Levels of Intimate Partner Violence and Aggression Among Incarcerated Young Male Violent Offenders. ISSN: 1552-6933, GUP 261195
   
 • Christopher Gillberg; Sebastian Lundström; Elisabeth Fernell; Gill Nilsson; Brian Neville (2017).
  Febrile Seizures and Epilepsy: Association With Autism and Other Neurodevelopmental Disorders in the Child and Adolescent Twin Study in Sweden ISSN: 0887-8994, GUP 259109
   
 • Moa Kindström Dahlin; Susanna Radovic; Lena Eriksson (2017).
  "Juridiken måste gå ihop" - Domares tillämpning och offentligrättsliga principer vid muntliga förhandlingar i psykiatrimål ISSN: 2000-6500, GUP 258478

 

 • G. D. Bjarnadottir; M. Johannsson; A. Magnusson; B. Rafnar; E. Sigurdsson; Steinn Steingrimsson; V. Asgrimsson; I. Snorradottir; H. Bragadottir; H. M. Haraldsson (2017).
  Methylphenidate disintegration from oral formulations for intravenous use by experienced substance users ISSN: 0376-8716, GUP 257931

 

 • J. Taljemark; Maria Råstam; P. Lichtenstein; Henrik Anckarsäter; N. Kerekes (2017).
  The coexistence of psychiatric and gastrointestinal problems in children with restrictive eating in a nationwide Swedish twin study ISSN: 2050-2974, GUP 256861

 

 • Björn Hofvander; Henrik Anckarsäter; Märta Wallinius; Eva Billstedt (2017).
  Mental health among young adults in prison: the importance of childhood-onset conduct disorder. ISSN: 2056-4724, GUP 255794


Läs mer

 

Omvärldsbevakning

 • Nu går startskottet för snabbspår i enklare brottmål - ärenden ska kunna slutföras på brottsplatsen
  I veckan startade en försöksperiod med så kallade snabbförfaranden i enklare brottmål i försöks-området Stockholm nord. Förhoppningen är att lagföring ska kunna ske inom två till sex veckor efter ingripandet - en påtaglig minskning mot dagens genomsnitt på 22 veckor.
  Artikel i Dagens Juridik 1 februari, 2018
   
 • ”För vissa är fängelset faktiskt en räddning”
  REPLIK DN DEBATT 30/1. Tyvärr skjuter de sex professorerna i kriminologi vid sidan av målet i sin artikel om straffskärpningar. Men det gör också politiken när den föreslår skärpta straff, skriver Bo Wennström, professor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet.
  DN Debatt. 2018-01-30
   
 • ”Kriminologin är politiserad och vänsterorienterad”
  REPLIK DN DEBATT 30/1. Med sin debattartikel förvaltar de kriminologiska professorerna en gammal tradition med ett motstånd mot straff och vurm för lagöverträdares resocialisering. Men straff behöver inte nödvändigtvis utesluta vård- och stödinsatser, skriver Fredrik Kärrholm.
  DN Debatt. 2018-01-30

 

 • ”Svagt stöd i forskningen för att hårdare straff minskar brotten”
  Valårets första partiledardebatt startade med en kapplöpning i att föreslå hårdare straff. Men forskningen visar att det inte kommer att minska brottsligheten och öka tryggheten. En ständigt återkommande skärpning av straffen är dyrt, verkningslöst och ibland till och med kontra­produktivt, skriver sex professorer i kriminologi.
  DN Debatt. 2018-01-29

 • Minskning av återfall i svåra brott
  Omkring fyra av tio av de personer som 2000 hade avslutat ett straff i fängelse eller frivården återföll i nya brott som gav kriminalvårdspåföljd. 2013 hade den andelen sjunkit till omkring tre av tio, visar en rapport från Kriminalvården.
  Artikel i SvD 29 jan, 2018

 

 • »Att förhindra våld är alltid en vinst för alla inblandade …«
  Psykiatrins främsta uppgift är att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa.
  Psykiatrin har ett ansvar att vid behov bedöma risk för våldsamt beteende.
  I svårbedömda fall bör psykiatern överväga kontakt med verksamheter med erfarenhet av att bedöma risk för våld.
  Medicinsk kommentar: Lakartidningen.se 2017-11-09

 

 •  ”Stora brister i arbete mot våld mot närstående”
  Bara var tredje kommun arbetar aktivt för att upptäcka våld mot närstående och mindre än hälften har särskilda rutiner vid misstanke om hedersvåld. Att fånga upp och erbjuda insatser till våldsutövarna är nödvändigt för att få stopp på våldet, skriver Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården och regeringens särskilde utredare, och utredningssekreterare Charlotte Eklund Rimsten.
  SVD DEBATT 17 dec, 2017

 

 • ”Unga med psykisk ohälsa måste få hjälp snabbare”
  Dubbelt så många barn lider i dag av psykisk ohälsa jämfört med för tio år sedan enligt en ny rapport. Socialstyrelsen publicerar i dag uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Framför allt måste tillgängligheten till psykologisk behandling öka, skriver företrädare för Socialstyrelsens projektgrupp.
  DN Debatt. 2017-12-12

 

 • Livstids fängelse för mord på föräldrarna
  Sollentuna. En man som tidigare dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning efter att ha mördat sina föräldrar får påföljden ändrad av hovrätten. Domstolen dömer i stället mannen till livstids fängelse, trots att han begick brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning.
  Artikel i Dagens Nyheter 23 nov., 2017

 

 • Tunga instanser stöttar förslag om snabbare lagföring - men varnar för polisens ansvar 
  "Det finns anledning att välkomna att det ännu en gång görs ett försök att få till stånd ett snabbare förfarande för de enklare brottmålen". Det konstaterar Justitieombudsmannen. Även Riksrevisionen ställer sig bakom planerna på ett snabbförfarande som i höst ska testas i Stockholm. Advokatsamfundet är dock inte lika positiva och alla oroas av det ansvar som läggs på polisen.
  Artikel i Dagens Juridik 13 oktober, 2017
   
 • Psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism - »Att förhindra våld är alltid en vinst för alla inblandade …«
  Psykiatrins främsta uppgift är att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa. Psykiatrin har ett ansvar att vid behov bedöma risk för våldsamt beteende. I svårbedömda fall bör psykiatern överväga kontakt med verksamheter med erfarenhet av att bedöma risk för våld.
  Artikel i Lakartidningen.se 2017-11-09


 • Fokus på förövare ska stoppa relationsvåld
  Kommunernas arbete mot våld i nära relationer ser mycket olika ut. Med fokus på förövarna ska nu kommunernas arbete kartläggas i en stor enkät.
  – Bilden är att det görs en hel del bra på olika håll i landet. Men det finns också vita fläckar på kartan, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg, som leder utredningen.
  Artikel i SvD 19 okt, 2017
   
 • Högre återfallsrisk efter korta fängelsestraff än efter långa - ny forskning
  Återfallen i brottslighet bland dem som friges från fängelse har minskat sedan början av 2000-talet. Återfallen är högre för dem som har dömts till kortare fängelsestraff och tvärt om. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet. 
  Artikel i Dagens Juridik 10 oktober, 2017

 • Rättsosäker rättspsykiatri?
  Rättsmedicinalverkets (RMV) rättspsykiatriska team ska sedan 2008 besvara domstolsfrågor om huruvida en åtalad till följd av allvarlig psykisk störning också »saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt« [1]. Det har nu gått några år sedan lagen infördes, men fortfarande råder osäkerhet bland läkare och psykologer som ingår i teamen om hur frågeställningen ska besvaras.
  Debatt i Lakartidningen.se 2017-08-22

 

 • Färre "farliga" fångar i bunkrarna - dyra säkerhetsplatser används till annat
  Dyra säkerhetsplatser står tomma eller används till annat än vad de är avsedda för. När Dagens Juridik i våras skrev om Kriminalvårdens bristande beläggning visade 2015 års siffror en genomsnittlig beläggningsgrad på 41 procent. Nu visar nya uppgifter till Dagens Nyheter att beläggningen har sjunkit ytterligare.
  Artikel i Dagens Juridik 15 augusti, 2017


 • Platser står tomma på dyra anstalter
  Allt färre fängelsedömda placeras i Kriminalvårdens särskilda säkerhetsbunkrar. De dyra platserna byggdes för att kontrollera särskilt besvärliga och farliga fångar. Men behovet av platserna har blivit allt mindre, visar nya siffror.
  Artikel i Dagens Nyheter 15 aug., 2017

   
 • Tolv myndigheter ska arbeta mot organiserad brottslighet i "särskilt utsatta områden"
  Sju nya så kallade samverkansråd och tolv olika myndigheter ska arbeta mer lokalt mot organiserad brottslighet. Det är resultatet av det uppdrag som Polismyndigheten fick förra året efter den uppmärksammade rapporten om "särskilt utsatta områden".
  Artikel i Dagens Juridik 12 juni, 2017

 

 • Status och makt viktigare än pengar - ny strategi ska möta grovt kriminella på fängelserna
  För grovt kriminella som har tagit över bostadsom-råden är status och makt viktigare än att tjäna pengar. Det säger Niklas Bellström vid Kriminal-vårdens Säkerhetsavdelning som är en av dem som just nu arbetar fram en ny strategi för att möta den organiserade brottsligheten inne på fängelserna.
  Artikel i Dagens Juridik 7 juni, 2017

 

 • "Enorm nivå av våld och förakt för myndigheter" - växande gängkriminalitet hot mot hela samhället
  Sverige står inför mycket allvarliga problem på grund av unga kriminella män i utsatta områden. Både Kriminalvården och polisen talar om en ”enorm nivå av våld och ett monumentalt förakt för myndigheter” - samtidigt som straffen inte har någon som helst effekt. Det framkom vid ett seminarium i Justitieutskottet idag.
  Artikel i Dagens Juridik 10 maj, 2017

 

 

Forskarutbildning

Vi har en väl utbyggd forskarutbildning, bestående av master/specialitetsuppsatser, forskarutbildning och post-doc perioder. I regel är forskarstudenter kliniker (läkare, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter, sjuksköterskor) anställda i de olika verksamheter som samarbetar med oss, men vi har också externt rekryterade forskarstudenter när det är möjligt, även icke-kliniker. Under det senaste decenniet har vi haft minst en disputation om året, där alla antingen fortsatt forska efter doktorsexamen eller uppnått pensionsålder. Våra post-docs har i regel fortsatt vetenskapliga karriärer, de flesta är idag professorer eller docenter.

Intressant

Söker samförstånd

– Jag vill ge det kollegiala styret mer kraft. Det säger Agneta Holmäng som med bred marginal vann dekanvalet vid Sahlgrenska akademin.

AGNETA HOLMÄNG är förstås glad över valresultatet. Men hon är nästan ännu mer nöjd över valdeltagandet, som hamnade på strax över 60 procent, den högsta siffran sedan 2012 då fakulteten började sammanställa valstatistik.
– Det visar att våra medarbetare är engagerade, och det är något jag verkligen arbetat för under mina 11 år som prefekt.

Fortsättning...GU Journalen #6 December 2017

Kriminologi - en balansgång mellan politik och vetenskap

Vetenskapen kriminologi verkar i ett gränsland där politiska och vetenskapliga aspekter måste samsas och vägas mot varandra. Blir kriminologin för politisk framstår den som ideologisk och blir den istället för vetenskaplig riskerar den att bli samhälleligt irrelevant. I en ny idéhistorisk avhandling analyseras kriminologins utveckling i Sverige.
Nyhet: 2017-11-23

"Kärleken har 100 onda namn" undersöker sexuella övergrepp då och nu

Föreställningen ”Kärleken har 100 onda namn” handlar om sexuella övergrepp i tidigmoderna sångtexter. Samtidigt finns kopplingar till hur dagens våldsamma relationer ser ut. ”Min forskning har aldrig känts så aktuell som nu”, säger projektledaren Katarina A. Karlsson.
Nyhet: 2017-11-23

Programserien - Fråga vad du vill i P3

Jag är rättspsykiatriker:
Peter Andiné är rättspsykiater - fråga vad du vill! Han är den som bedömer om brottslingar ska sitta i fängelse eller få rättspsykiatrisk vård. Och har jobbat vid flera uppmärksammade rättegångar.

Avsnitt i Sveriges Radio P3 Lör 10 juni

Fetal and postnatal metal dysregulation in autism

"Genetic and environmental factors contribute to the etiologies of autism spectrum disorder (ASD), but evidence of specific environmental exposures and susceptibility windows is limited. Here we study monozygotic and dizygotic twins discordant for ASD to test whether fetal and postnatal metal dysregulation increases ASD risk. Using validated tooth-matrix biomarkers, we estimate pre- and post-natal exposure profiles of essential and toxic elements. Significant divergences are apparent in metal uptake between ASD cases and their control siblings, but only during discrete developmental periods. Cases have reduced uptake of essential elements manganese and zinc, and higher uptake of the neurotoxin lead. Manganese and lead are also correlated with ASD severity and autistic traits. Our study suggests that metal toxicant uptake and essential element deficiency during specific developmental windows increases ASD risk and severity, supporting the hypothesis of systemic elemental dysregulation in ASD. Independent replication in population-based studies is needed to extend these findings.

Artikel i: NATURE COMMUNICATIONS 1 juni 2017
| 8:15493 | DOI: 10.1038/ncomms15493 |www.nature.com/naturecommunications

Större rättigheter för patienter i tvångsvård - ska öka "delaktigheten"

Riksdagen har klubbat regeringens lagändringar inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Lagändringarna innebär att patienten får vara med och utarbeta sin egen vårdplan och tanken är att lagändringarna ska öka patienternas känsla av delaktighet.

Artikel i Dagens Juridik 30 maj, 2017

CELAM-seminiarum:

Sexualbrott under sömnen – dålig ursäkt eller verklighet?

Tisdagens seminarium den 2 maj med Sara Bromander, överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, MD, Rättsmedicinalverket och Karolinska institutet var välbesökt.

Vad innebär fenomenen somnambulism och sexsomni, och hur ska man se på dem ur ett rättsligt perspektiv? Sömn är, trots all vår forskning, ett gåtfullt tillstånd. Vi är förmögna till att utföra förvånansvärt komplicerade beteenden när vi sover, inkluderande bilkörning och sex. När rör det sig om äkta sexsomni, och när kan man misstänka att personen ljuger? Jag kommer att gå igenom vad vi vet om mekanismerna bakom dessa beteenden utifrån fallbeskrivningar, speciellt utifrån situationer som kommit upp i domstol.

 

CELAM-seminiarum:

Vad orsakar våldsrisk hos patienter med psykossjukdomar?

Tisdagens seminarium den 28 mars med Amir Sariaslan, PhD, Inst f Medicinsk Epidemiologi och Biostatiskt, Karolinska Institutet var välbesökt.

Det är väl belagt patienter med psykossjukdomar såsom schizofreni och bipolär sjukdom löper betydligt högre risker än befolkningen i övrigt att bli lagförda för våldsbrottslighet. Vi vet däremot väldigt lite om orsakerna till denna överrepresentation.
Amir presenterade tre av de senaste studierna.

2 av 3 artiklar är publicerade:
Molecular Psychiatry (2016) 21, 1251–1256
JAMA Psychiatry. 2016;73(8):796-803.
Vi ser fram mot den tredje.

Läs mer!

Fördomar varierar, "Vi och Dom" består

Hallå där Bo Andersson...
…professor emeritus i ämnesdidaktik, särskilt historia, och aktuell med boken Vi och Dom på fördomens marknad i skolans värld som undersöker skolornas läromedel i de samhällsorienterande ämnena med fokus på hur vi behandlar varandra och andra.
Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Nyhet: 2017-03-15

Utbildning och snabb integration nyckeln till minskad barnfattigdom

Är du född i Sverige och barn till utrikesfödda föräldrar med kort utbildning är sannolikheten att du lever i fattigdom mer än 50 procent. Är dina föräldrar nyanlända eller födda i Irak, Somalia eller Syrien stiger sannolikheten upp till 80 procent. En snabbare integration av invandrade föräldrar på arbetsmarknaden krävs för att vända trenden, säger forskare från Göteborgs universitet i en ny studie.

I en artikel i Ekonomisk Debatt idag skriver forskarna Torun Österberg och Björn Gustafsson om en studie där de undersökt utvecklingen av inkomstfördelningen i Sverige under två decennier.

CELAMs kalender

Till kalendern

Sociala medier

CELAM:


 

 

Henrik Anckarsäter:

 

Sidansvarig: Stefan Axelsson
Sidan uppdaterades: 2018-01-31 13:46

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Partners:

Sidansvarig: Stefan Axelsson|Sidan uppdaterades: 2018-01-30
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?