Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Seminars

CELAM Research Seminars, Spring 2016

CELAM-seminarium:
Vanföreställningar och straffrättsligt ansvar - en undersökning av hur och när att handla utifrån en vanföreställning kan undanta en person från straffansvar
Susanna Radovic, docent och föreståndare för CELAM
Tova Bennet, doktorand i straffrätt från Lunds universitet och CELAM.

Tis. 16 februari kl. 14.00-16.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Trubaduren
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 15 februari.
 
CELAM-seminarium:

Presentation av projektet NEUROFOR – NEURObiologiska studier av aggressivt antisocialt beteende hos FORensiskt psykiatriska (rättspsykiatriska) patientgrupper
Peter Andiné, docent, överläkare vid Rättsmedicinalverket
Tisdag 1 mars Kl 14.00 – 16.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Trubaduren
CELAM-seminarium:
Tisdagen 15 mars
Internt
 
CELAM-seminarium:
Våldsbrottslighet och andra komplexa samhällsfrågor sedda som wicked issues: karaktäristika och implikationer för hantering
Malte Malm, MSc, Leg. Psykolog, Media & informationssamordnare vid CELAM
"Jag tänkte hålla en presentation av det sätt att se på komplexa och svårlösta samhällsfrågor som kallas "wicked issues". Synsättet kan appliceras på alla sorters svårlösta samhällsfrågor exempelvis arbetslöshet, missbruk, korruption, miljöpåverkan, liksom vår egna specialitet våldsbrottslighet.
Presentationen handlar om de egenskaper alla wicked issues delar (behandlingsresistens, djup oenighet i offentlig debatt, många inblandade aktörer och intressenter) liksom vad problemens egenskaper får för konsekvenser för vilka sorters lösningar eller hanteringsförsök som är fruktbara. Jag tänkte försöka hålla den inledande presentationen av synsättet kort så att vi får tid till att reflektera och diskutera kring våldsbrottslighet och åtgärder själva utifrån det här synsättet.
Väl mött!
/Malte Malm"
Tisdag 29 mars Kl 14.00 – 16.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Trubaduren
Eftersom det är påskhelg 25-28 mars skall anmälan görs till Åse Holl senast torsdag den 24 mars.
 
CELAM-seminarium:
Att tänka på i mötet med media + diskussion av egna erfarenheter och åsikter
Malte Malm, MSc, Leg. Psykolog, Media & informationssamordnare vid CELAM
◾Information om vilka presstjänster GU erbjuder som alla kan använda
◾"Kommunikationsplan" - vad det är och hur du kan använda en sådan som stöd när du har kommunikationsbehov t.ex. i samband med publiceringar av artiklar eller rapporter
◾Förslag på hur man kan hantera och tänka om intervjusituationer.
 
Tisdag 12 april Kl 14.00 – 16.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Trubaduren
 
CELAM-seminarium:
Tisdag 26 april
Under planering
 
CELAM-seminarium:
Mentally Ill Persons as Agents: Practitioners´Perspective and Ethical Considerations for Person-Centered Care
Leila El Alti
A person-centered care approach presupposes autonomy as well as a certain level of decision making capacity in the patient herself. A significant aspect of ethical concerns, in the context of psychiatry, is present because of possible impairment of the patient’s decision making capacities requisite for the person-centered care approach. My project targets ethics of person-centered care in the context of forensic psychiatry and has both an empirical and a conceptual nature. The concept of agency of a person with mental illness will be explored from the perspective of psychiatric clinicians, as well as the ethical implications to follow when this agency or lack thereof is applied in the context of person-centered care.
Föredraget kommer att hållas på engelska
Tisdag 10 maj Kl 14.00 – 16.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Pater Noster
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 9 maj.
 
CELAM-seminarium:
Två inskickade forskningsmedelsansökningar: bakgrund och mål
Sebastian Lundström, MD, Leg. Psykolog, Forskarassistent
Seminariet kommer att handla om innehållet i två stycken inskickade ansökningar (VR och FORTE). Upplägget syftar till att informera om den bakgrund och de forskningsfrågor som kommer att uppta en del av CELAMs (och andras) epidemiologiska forskning en tid framöver. Tvärvetenskaplig diskussion om upplägg och framtida samarbeten uppmuntras alldenstund det är CELAMs fundament.
Tisdag 24 maj Kl 14.00 – 16.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Trubaduren
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 23 maj.
 
CELAM-seminarium:
To be announced
Thomas Nilsson, Universitetslektor, Leg. Psykolog
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Tisdag 7 juni Kl 14.00 – 16.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö

 

Page Manager: Stefan Axelsson|Last update: 9/16/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?