Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Seminars

CELAM Research Seminars, Spring 2015


Irrational exclusion of deliberative options
Sofia Jeppsson, filosof, från Stockholms Universitet
Sofia kommer att lägga fram en artikel hon jobbar med. Hon skriver om när man har minskat moraliskt ansvar för sina handlingar. Texten är främst filosofisk men anknyter en del till psykologi, Sofia utgår ifrån att det är vår förmåga till rationella val som grundar ansvar, och att denna rationalitet ofta är komprometterad på ett visst sätt som påverkar ansvar, p g a situation eller agentens bakgrund.
Tis. 20 januari KL: 14.00 - 16.00
Lokal: Stora Mötet, Wallinsgatan 6, Mölndal

Du anmäler dig till Åse Holl, ase.holl@neuro.gu.se
OBS: Om du kommer med bil behöver du ett p-tillstånd som hämtas i receptionen Wallinsgatan 6


CELAM-seminarium: Difficulties in measuring the good character
Ida Hallgren, psykolog, doktorand i praktisk filosofi
The Temperament and Character Inventory (TCI) comprises three character dimensions: self-directedness, cooperativeness, and self-transcendence. The dimension self-directedness has been suggested as a tool for measuring responsibility and high scores on all three dimensions has been associated with overall preferable characters. In the first part of this paper I show how the understanding of a responsible character as one high on self-directedness reflects a culture-specific moral discourse. Further I highlight problems facing those wanting to measure responsibility, problems arising with the risk of confusing the many different meanings of this concept and potential disagreements on what responsibility actually consists of. In the second part of the paper I discuss how characters scoring high on all three character dimensions on the TCI may relate to an overall good (preferable) character, a relationship implied by Cloninger. I will suggest such relationship to be worthy of further investigation, although I will present some obstacles that should be taken into account if hoping to measure the good character.
Tis. 12 maj, kl 14.00 - 16.00
Plats: Wallinsgatan 6
Lokal: Huvudkontoret, plan 3


Halvdagsseminarium om psykopati
Christopher Patrick är professor i psykologi vid Florida State University och har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar. Han har nyligen utvecklat en ny teorimodell för psykopati – ”The Triarchic model of psychopathy” med tillhörande självskattningsinstrument som översatts till svenska. Modellen är tydligt förankrad i senaste årtiondens neurobiologiska forskning. Christopher Patrick är redaktör för ”The Handbook of Psychopathy” och har vunnit priser för sin psykopatiforskning.

John Edens är professor vid Texas A&M University. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar inriktade på psykopatiskattning av både kriminella och icke kriminella individer, risk- och farlighetsbedömningar, juridiska konsekvenser av psykopatiskattningar samt hur kriminalvård och domstolar använder psykopatibegreppet.
Centrum för Etik, Juridik och Mental hälsa (CELAM) bjuder i samarbete med Rättsmedicinalverket in till en halvdag om psykopati med två professorer som båda är välkända forskare i ämnet, Christopher Patrick och John Edens. De kommer att hålla presentationer om sin forskning vilket följs av en diskussion om psykopati-fältets läge och utveckling där vi djupdyker ner i vilka teman som dominerar nu, vad som var inne förr men blivit omodernt och vilka trender de ser i hur fältet kommer att utvecklas i framtiden. Det här är ett gyllene tillfälle för dig som är intresserad och som vill få en bred inblick i området psykopati genom två världsledande experters ögon.

Moderator: Märta Wallinius, leg psykolog, PhD, forskningskoordinator Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö
Tors. 4 juni kl. 13.00 -16.00
Lokal: Torgny Segerstedtsalen, Universitetets huvudbyggnad, Vasaparken
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl ase.holl@neuro.gu.se senast den 29 maj.
 

Page Manager: Stefan Axelsson|Last update: 8/31/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?