Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Seminars


CELAM Research Seminars, Autumn 2016
 

Under våren kommer seminarier hållas, ungefär varannan tisdag, där forskare verksamma inom CELAM presenterar delar av sin forskning.

Seminarierna är öppna för forskare, studenter och verksamheternas personal.

Om du åker kommunalt – buss Blå Express mot Gråbo eller Stenared, hållplats Rågården.

Om du inte har inpasseringskort till Rågården anmäl dig till Åse Holl så hon kan skriva upp dig på besökslistan. Viktigt att ta med giltig legitimation att visa i receptionen.
 
CELAM Seminar:
Institutional Forgiveness: Adapting the practice to law and forensic psychiatry.
Per-Erik Milam
, postdoctor in Practical Philosophy, University of Gothenburg.
Tis. 20 september kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 19 september.

CELAM Seminar:
Journal club

Till hösten tänkte vi återuppliva den gamla journal club. Upplägget är vi alla läser en på förhand utskickad artikel som någon av oss tycker är särskilt intressant eller gärna vill diskutera och sedan träffas vi och har gemensam diskussion av artikeln.
Inför detta första tillfälle kommer förslag från Peter Andiné på två övergripande artiklar som berör oss alla i CELAM oavsett profession.
Tis. 27 september kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 26 september 

CELAM-seminarium:

CELAM:s metafysiska grundantaganden
Anna-Sofia Maurin
, professor i teoretisk filosofi som forskar om metafysik
Susanna Radovic, docent i teoretisk filosofi som bl a forskar om medvetandefilosofi
På seminariet kommer vi diskutera hur vi kan se på CELAM:s forskningsobjekt. Vilka metafysiska grundantaganden gör man inom de olika forskningsområdena (vad anser man att man studerar) och kan vi integrera de olika perspektiven på det mänskliga psyket (t ex beteende, hjärnaktivitet, känslor, personlighet, sociala interaktioner)?
Tis. 11 oktober kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Pater Noster
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 10 oktober


CELAM-workshop:
Heldag workshop om anslag och ansökningar
Malin Björnsdotter
MSc, PhD,
Rangnar Nilsson PhD, Forskningsrådgivare Grants Office
Tis. 25 oktober kl. 9.00-16.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Pater Noster
Endast för Celam-medarbetare
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 24 oktober.


CELAM-seminarium:
Journalclub 2

Föredragande meddelas senare
Tis. 8 november kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 7 november.
 
CELAM-seminarium: för CELAM och CLIP
Beslutsprocess i rättspsykiatriska bedömningar, teori och praktik
Malin Hildebrand Karlén
, Fil.dr, leg. Psykolog Rättspsykiatri Rågården
Nästa tillfälle är måndagen den 14/11, kl 10-12. Då kommer vi att diskutera rättspsykologiska och rättspsykiatriska forskningsperspektiv på projektet ”Beslutsprocess i rättspsykiatriska bedömningar, teori och praktik”.
När en person begått ett brott under misstänkt inflytande av en allvarlig psykisk störning görs en utredning vid Rättsmedicinalverket. Projektet syftar till att undersöka hur beslutsprocessen vid Rättsmedicinalverket går till.
Seminariets diskussioner kommer att fokusera på teoretiska och metodologiska överväganden för att kunna undersöka detta på ett bra sätt.

  • Vilka psykologiska teorier behöver beaktas?
  • Vilka metodologiska styrkor och svagheter finns i designen utifrån rättspsykiatriskt och rättspsykologiskt perspektiv?
  • Vilka juridiska strukturer inom rättspsykiatrin kan försvåra undersökningen?

Mån. 14 november kl. 10.00-12.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Vinga
Endast för CELAM- och CLIP-medarbetare
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 11 november.


CELAM-seminarium:
Hjärnans individualitet
Stefan Hansen
, professor i psykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Tis. 22 november kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 21 november.


CELAM-seminarium:
How to optimize a grant proposal
Rangnar Nilsson
, Research Funding Advisor, Grant’s Office, Göteborgs universitet
Tis. 29 november kl. 9.00-12.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Trubaduren
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 28 november.
 
CELAM-seminarium:
 
Titel medelas senare
Malin Hildebrand Karlén
, Fil.dr, leg. Psykolog Rättspsykiatri Rågården
Tis. 6 december kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 5 december.
 

Page Manager: Stefan Axelsson|Last update: 10/2/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?