Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Seminars

CELAM Research Seminars, Autum 2017

 

Under hösten kommer seminarier hållas, ungefär varannan tisdag, där forskare verksamma inom CELAM presenterar delar av sin forskning.

Seminarierna är öppna för forskare, studenter och verksamheternas personal.
Om du åker kommunalt – buss Blå Express mot Gråbo eller Stenared, hållplats Rågården.
Om du inte har inpasseringskort till Rågården anmäl dig till Åse Holl så hon kan skriva upp dig på besökslistan. Viktigt att ta med giltig legitimation att visa i receptionen.
 

CELAM Seminar:

Predicting negative outcomes in adulthood in individuals displaying symptoms of anxiety in childhood. A genetically informative prediction study.
Sabrina Doering

Tisdag 31 oktober Kl 14.00 – 15.30
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

The Seminar October 31 is Canceled!

Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den ... 

 
CELAM Seminar:

Rättspsykiatrisk rehabilitering -med särskild betoning på fysisk förmåga och på hälsa för hjärnan
Henrik Bergman, Registered Physiotherapist, MSc, PhD Student

Rättspsykiatrisk rehabilitering

Välkommen på seminarium där både kliniska- och forskningsaspekter på rehabilitering i allmänhet och rättspsykiatrisk rehabilitering i synnerhet diskuteras.
Medarbetare på Rågården har sedan sjukhuset öppnades utvecklat ett aktivitetsutbud med få motsvarigheter någon annan stans. Den rättspsykiatriska verksamheten har alltmer uppmärksammat behovet av kunskapsutveckling inom området rehabilitering och en omfattande internutbildning har tagits fram och börjat genomföras. Parallellt med denna lokala utveckling på Rågården tycks forskningsområdet växa. Forskare i bl a Belgien, USA och Canada har på senare år alltmer uppmärksammat kognitiva bortfall och negativa symtom vid allvarliga psykiska sjukdomar och i högre grad börjat intressera sig för åtgärder för att minimera uppkomsten, för att öva upp funktion och förmåga och för att kompensera för bortfall. På Rågården har vi mycket goda möjligheter att vara en del av denna utveckling både kliniskt och forskningsmässigt.
Under våren 2017 hade CELAM en del seminarier kring rehabilitering. Vi diskuterade centrala begrepp och aktivitetsansvariga från sjukhuset presenterade innehållet i sina respektive verksamheter: bollidrott, gröna gruppen, och aktivitet hund.
Under kommande seminarium kommer kliniska såväl som forskningsaspekter på Rehabilitering i allmänhet och särskilt Rättspsykiatrisk rehabilitering att diskuteras. Exempelvis målformulering, dokumentation, etiska aspekter samt utvärderingsaspekter.

Tisdag 14 november Kl 14.00 – 15.30
Lokal: Hållö
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl absolut senast den ...

CELAM Seminar:

Bråkiga barn blir vuxna - aggressivitet som utvecklingspatologi
Björn Hofvander, Clinical psychologist and researcher

Bråkiga barn blir vuxna - aggressivitet som utvecklingspatologi

Seminariet kommer att ta upp vad vi vet och inte vet om tidigt debuterande fysisk aggressivitet i ett longitudinellt perspektiv. Alltsedan Lee Robins banbrytande beskrivning av hur det gick för de 100 barn som befann sig på en uppfostringsanstalt i slutet av 20-talet i amerikanska södern har ett antal studier följt barn med svår utagerandeproblematik över tid avseende framtida social/ antisocial utveckling och psykisk hälsa. Vad säger forskningen om stabiliteten gällande fysisk aggressivitet över livsloppet? Hur ser relationen mellan uppförandestörning och övriga psykiatriska diagnoser ut? Vilka behandlingsinsatser har effekt på tidigt debuterande aggressivitet?

Tisdag 21 november Kl 14.00 – 15.30
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Tacksam för svar om medverkan till Åse Holl senast måndagen den .... Det är viktigt att du anmäler dig eftersom personalen i receptionen måste informeras om besökare till lokalerna på Rågården.


CELAM Seminar:

Titel meddelas senare
Ellen Breitholtz och Christine Howes
Tisdag 28 november Kl 14.00 – 15.30
Lokal:Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Tacksam för svar om medverkan till Åse Holl senast måndagen den... Det är viktigt att du anmäler dig eftersom personalen i receptionen måste informeras om besökare till lokalerna på Rågården.

CELAM Seminar:

Finns det en särskild rättspsykiatrisk encefalopati?
Peter Andiné
Tisdag 5 december OBS tiden: kl 13.00 – 15.00
Lokal: Hållö
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast fredagen den ...

CELAM Seminar:

Att packa upp en patient” – läkares och juristers bilder av patienter vid förhandling om tvångsvård
Lena Eriksson och Susanna Radovic
Tisdag 12 december Kl 14.00 – 15.30
Lokal: Hållö
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast fredagen den ...

 

 

 

Page Manager: Stefan Axelsson|Last update: 11/14/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?